Regelmatig krijgt CIJ Borculo de vraag voorgelegd of zogenaamde “tussenmeters/campingmeters” dienen te voldoen aan de metrologiewet.

Op deze vraag geeft Verispect (toezichthouder Metrologiewet) het volgende antwoord:

Als een afnemer die is aangesloten op een net van een netbeheerder in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Elektriciteitswet 1998, de afgenomen elektriciteit doorverkoopt aan huishoudelijke afnemers en het gebruik van deze afnemers wordt gemeten met kilowattuurmeters om de in rekening te brengen kosten te bepalen, beschouwt Verispect dit als levering uit hoofde van beroep of bedrijf zoals bedoeld in artikel 2 van het Meetinstrumentenbesluit I en dienen de betreffende kilowattuurmeters te voldoen aan de vereisten voortvloeiend uit de Metrologiewet. Hetzelfde geldt voor gasmeters.

CIJ Borculo kan u hierbij van dienst zijn om te beoordelen of uw meters voldoen aan de Metrologiewet.
Tevens beschikken wij over de mogelijkheid om tussenmeters te controleren op meetnauwkeurigheid.

   
© CIJ Borculo BV