1. Waarom moet ik mijn meetinstrumenten laten kalibreren?
Kalibratie van een instrument geeft zekerheid. Sterker, als uw bedrijf een kwaliteitscertificering heeft van bijvoorbeeld RvA, STEK, SCIOS, KOMO of ISO, bent u verplicht uw instrumenten periodiek te laten kalibreren.

Op tijd kalibreren kan veel onnodig werk voorkomen. Als ISO- of KOMO-gecertificeerd bedrijf moet u passende maatregelen treffen voor alle producten die mogelijk door de onnauwkeurige meting zijn beïnvloed. Hoe sneller de afwijking wordt opgemerkt, hoe beter dus.

2. Wat is het verschil tussen kalibreren, toetsen en keuren?
De begrippen ‘kalibreren’, ‘toetsen’ en ‘keuren’ zorgen nog wel eens voor verwarring.

Kalibreren is het vaststellen van de afwijking van de aanwijzing door een meetmiddel door deze te vergelijken met de van toepassing zijnde meetstandaarden. Met andere woorden: meet het instrument wat het moet meten en kan het zijn werk dus goed doen?

Kalibreren gaat verder dan toetsen, waarbij in beginsel de werking van de basisfuncties van een instrument worden onderzocht aan de hand van de fabrieksspecificaties. Oftewel: voldoet de meetnauwkeurigheid aan de criteria die de fabrikant hiervoor heeft gesteld?

Van keuren is sprake als het vaststellen van de mogelijke meetafwijking gebeurt aan de hand van de standaarden die worden genoemd in de Metrologiewet. Met andere woorden: voldoet het meetinstrument aan de eisen die worden gesteld in de Metrologiewet?

3. Welke meetmiddelen kalibreert CIJ Borculo?

CIJ Borculo kalibreert onder andere de volgende meetmiddelen:

• multimeters
• stroomtangen
• drukverschilmeters (ook 4-20mA transmitters)
• installatietesters
• apparatentesters (NEN 3140)
• isolatietesters (‘meggers’)
• hoogspanningdetectie-apparatuur
• temperatuurmeters (ook 4-20mA transmitters)
• infrarood temperatuurmeters
• warmtebeeld camera's
• process calibrators
• instrumenten voor het meten van luchtvochtigheid
• dataloggers
• power quality analyzers
• weegschalen (onder andere voor koelmiddel)
• vacuümmeters (koeltechniek)
• manometers (koeltechniek)
• lekdetectieapparatuur (onder andere freon)
• gasdetectieapparatuur (LEL-detectoren)
• momentsleutels (ISO 6789)
• rioollasers
• roterende bouwlasers

CIJ Borculo is uw onafhankelijke en deskundige partner voor het uitvoeren van kalibraties. Ook het justeren (afregelen) van een te grote afwijking voeren wij voor u uit.

Wij halen met eigen vervoer op afspraak uw apparaten op en brengen deze vijf werkdagen later gekalibreerd en veilig bij u terug.

   
© CIJ Borculo BV