Wat is een standaard kalibratie?
Bij een standaard kalibratie controleren we of de meetnauwkeurigheid van het instrument voldoet aan de fabrieksspecificaties. Dit doen wij aan de hand van werkstandaarden waarvan de herleidbaarheid naar nationale standaarden aantoonbaar is. De kalibratie wordt zodanig uitgevoerd dat onder meer wordt voldaan aan de voorwaarden van de BRL6001, de beoordelingsrichtlijn van KOMO-Instal.

De meetwaarden met bijbehorende tolerantiegrenzen en gebruikte werkstandaarden leggen we voor u vast in een kalibratiecertificaat. Om het instrument te kunnen identificeren voorzien we het kosteloos van een unieke, slijtvaste barcode. Op deze tag is ook een leesbaar nummer aangebracht.

   
© CIJ Borculo BV