Kalibratiecertificaten online in te zien voor klanten CIJ Borculo
Sinds 1 december 2010 kunnen de kalibratiecertificaten van CIJ Borculo via een Web-based applicatie worden ingezien en gedownload.
Klanten krijgen hiervoor op verzoek een Login naam en wachtwoord en kunnen hiermee via de Website van CIJ Borculo inloggen.
In een database omgeving kunnen vervolgens op basis van een aantal selectiecriteria de certificaten van de klant zelf ingezien worden.
Daarbij komt nog de keuze om het certificaat vervolgens lokaal op te slaan in/als .pdf format.
Alle kalibratiecertificaten uitgegeven na 1 januari 2010 worden zo voor een periode van minimaal 5 jaar aan onze klanten –online- beschikbaar gesteld. (Natuurlijk zijn certificaten welke voor 2010 zijn gemaakt altijd op te vragen bij CIJ Borculo!).
Op klantniveau worden afspraken gemaakt over het evt. alsnog beschikbaar stellen van een papieren versie van het certificaat.
Het online, digitaal beschikbaar stellen van certificaten is een volgende stap in het beleid van CIJ Borculo om het verbruik van (certificaat) papier terug te brengen en zo een steentje bij te dragen aan een duurzame dienstverlening.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Eric Kerperien This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel 0545-280984.

   
© CIJ Borculo BV