Wat is kalibratie met CIJ+ certificaat?
Net als bij een standaard kalibratie controleren we bij een CIJ+ kalibratie of de meetnauwkeurigheid van het instrument voldoet aan de fabrieksspecificaties. Dit doen wij aan de hand van werkstandaarden waarvan de herleidbaarheid naar nationale standaarden aantoonbaar is. De kalibratie wordt zodanig uitgevoerd dat onder meer wordt voldaan aan de voorwaarden van de BRL6001, de beoordelingsrichtlijn van KOMO-Instal.

Een CIJ+ kalibratie is echter uitgebreider dan de standaard kalibratie. We kalibreren namelijk op alle meetbereiken met een uitgebreidere verdeling van het aantal meetpunten. En ook op andere specificaties, als u dat wenst. Dit type kalibratie is met name bedoeld voor het controleren van instrumenten die zelf ook worden gebruikt om te kalibreren, en instrumenten waarmee veiligheidskeuringen worden verricht.

De meetwaarden met bijbehorende tolerantiegrenzen en gebruikte werkstandaarden leggen we voor u vast in een kalibratiecertificaat. Om het instrument te kunnen identificeren voorzien we het kosteloos van een unieke, slijtvaste barcode. Op deze tag is ook een leesbaar nummer aangebracht.

   
© CIJ Borculo BV