Ook kleinverbruikers kunnen via de netbeheerder een beroep doen op de dienstverlening van CIJ Borculo. Wij zijn een onafhankelijke instantie die de meetnauwkeurigheid uw gas- en elektriciteitsmeter controleren.

Controleren van de meetnauwkeurigheid

Alle woningen hebben een gas- en elektriciteitsmeter waarmee de energieleverancier het verbruik meet. De meterstanden vormen de basis van de energieafrekening die u jaarlijks ontvangt. Om in de gaten te houden of de meters naar behoren functioneren, worden ze periodiek steekproefsgewijs gekeurd. Niet alle meters worden standaard gecontroleerd. Op basis van de uitkomst van deze steekproef, ook wel ‘meterpool’ genoemd, kan een betrouwbare uitspraak gedaan worden over de kwaliteit van álle soortgelijke energiemeters in Nederland.

1.    Controle kleinverbruik gasmeters (lees verder)
2.    Controle kleinverbruik elektriciteitsmeters (lees verder)

   
© CIJ Borculo BV