Print

Controle grootverbruik gasmeters
Gasmeters van fabrieken en andere grootverbruikers worden periodiek steekproefsgewijs gecontroleerd op hun meetnauwkeurigheid. Deze verplichting vloeit voort uit de Gaswet. Het erkende meetbedrijf houdt bij wanneer zo’n grootverbruik gasmeter toe is aan zo´n periodieke keuring.

Mobiel keuren: uniek in Nederland
Sinds maart 2009 heeft CIJ Borculo een mobiel keuringsstation in gebruik voor het verrichten van controlemetingen op grootverbruik gasmeters. Hiermee is het bedrijf uniek in Nederland.

We hebben de mobiele installatie ontwikkeld om te kunnen inspelen op de toenemende vraag naar het uitvoeren van keuringen, waarbij de te onderzoeken gasmeters voor aardgas of CO2 zo kort mogelijk uit bedrijf zijn. Dit is vooral van belang voor bedrijven en instellingen waar een nagenoeg continue gaslevering gewaarborgd moet zijn.

Voordelen van mobiel keuren
Tot voor kort konden de controlemetingen van grootverbruik gasmeters alleen worden uitgevoerd met keuringsinstallaties die zich bevinden op het terrein van de netbeheerder. De te controleren meter moet dan tijdelijk worden vervangen door een andere meter om vervolgens te kunnen worden vervoerd naar de netbeheerder, en ook weer terug. Dit proces vergt de nodige administratieve mutaties in het meterbestand van het meetbedrijf en ook de meeteigenschappen van de meters kunnen door transport ontregeld worden. Als de controlemeting ter plekke wordt verricht, kan de meter direct na de controle weer in gebruik worden genomen. Hiermee worden de logistieke en administratieve handelingen tot een minimum beperkt.