Controle grootverbruik elektriciteitsmeters
Elektriciteitsmeters van fabrieken en andere grootverbruikers moeten eens in de zes jaar gecontroleerd worden op hun meetnauwkeurigheid. Deze verplichting is door de Energiekamer vastgelegd in de Meetcode Elektriciteit.

Erkende meetbedrijven in Nederland zijn wettelijk bevoegd om meterdata te verzamelen en te valideren. Verder moeten zij ervoor zorgen dat de meetinstallatie voldoet aan de wettelijke eisen, inclusief de periodieke controle. Deze zesjaarlijkse controles worden in veel gevallen uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige partij als CIJ Borculo.

   
© CIJ Borculo BV